. Ecohelp.cz

Interní audit

Cílem interního auditu je zmapování dodržování zákonných požadavků v oblasti životního prostředí.

Nabízíme:

• Prověření všech provozů společnosti a jejich povinností vyplívajících z platné legislativy v oblasti životního prostředí

• V rámci auditu od nás obdržíte zprávu zahrnující povinnosti, které se týkají Vaší společnosti v oblasti životního prostředí.

• Navrhneme Vám možnosti plnění těchto povinností.


V rámci auditu získáte informace od nezávislé strany pro posouzení správnosti procesů ve Vaší společnosti i s návrhem k jejich řešení.