. Ecohelp.cz

ISO 14001

Společnosti, která se rozhodne zavést normu ISO 14001, zajistíme:

• Stanovení environmentální politiky

• Definujeme činnosti firmy, které mají dopad na životní prostředí

• Budeme sledovat platné a vznikající zákonné i jiné požadavky týkajících se životního prostředí a zakomponujeme je do procesů firmy

• Stanovíme dlouhodobé cíle environmentální politiky společnosti

• Proškolíme zaměstnance v dané oblasti

• Budeme sledovat a měřit dopady a navrhneme přijmutí příslušných preventivních opatření


Výsledkem zavedení normy je znalost a dodržování požadavků na ochranu životního prostředí, a snížení možného vzniku rizik environmentálních havárií.