. Ecohelp.cz

Ochrana ovzduší

V oblasti ochrany ovzduší pro Vás zajistíme a zpracujeme:

• Kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší

• Provozní řády pro kotelny

• Provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší SPE

• Ohlášení souhrnné provozní evidence do systému ISPOP včetně výpočtu poplatků

• Registraci pro splnění ohlašovací povinnosti do systému ISPOP a zároveň správcování systému ISPOP

• Kontrolu provedení zákonného měření emisí pro kotelny v majetku společnosti a v souladu se zákonem zaslání na ČIŽP

• Provedení prověrek, soulad se schválenými provozními řády a platnou legislativou

• Potřebnou interní dokumentaci