. Ecohelp.cz

Podnikový ekolog

Nabízíme Vám formou externí spolupráce zajištění všech služeb týkajících se jednotlivých oblastí životního prostředí uvedených v naší nabídce.

• Analyzujeme potřeby Vaší společnosti v oblasti životního prostředí

• Přepravíme na míru řešení pro Vaši společnost

• Budeme pro Vás zpracovávat potřebnou dokumentaci

• Proškolíme Vaše zaměstnance v oblasti nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami

• Zajistíme potřebné souhlasy orgánů státní správy a pomůžeme Vám při jednání s nimi

• Zajistíme Vám potřebnou dokumentaci pro certifikaci ISO 14001

• Jsme odborně způsobilá osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

• Zajistíme pro Vás činnost odpadového hospodáře

• Budeme za Vás sledovat změny v platné legislativě a tyto zapracovávat do dokumentů pro Vaši firmu


Cílem našich služeb je zabránit možným sankcím ze strany orgánů státní správy.